Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A LÉVAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

1592 -  Gyöngyössi Gondán András lévai lelkész a Galántai Zsinaton a barsi kánonok első aláírója.

1619 -  A lévai reformátusoknak iskolájuk van. A Soóki Zsinaton elrendelik hogy poetikát, syntaxist és katechizmust tanítsanak. Az iskolai rectorokat Sárospatakról hozzák.Az iskola a mai Kálvin udvar helyén volt.

1624 - Pázmány Péter missziói telepet létesít a jezsuitáknak Léván

1624Fatemplom építtetik a jelenlegi templom helyén.

1638 - A lebontott fatemplom helyén új kőtemplom épül.

1674. március 15-én Czeglédi Pétert gályarabságra ítélik Pozsonyban.

1676. február 12-én szabadul Nápolyban, de Ruyter holland admirálisnak köszönhetően.

1719- A templomot királyi rendelet alapján bezárják. A templom előtt van egy harangláb két haranggal. A gyülekezet lélekszáma 763.

1639 - Elűzik Gálos Mihály lelkészt, aki a szomszédos Varsányba menekül.

1740. június 17-én - A templom, az iskola és parókia lerombolása. 40 évig nem volt gyülekezet és istentisztelet Léván.

1785-1788 - A jelenlegi templom építése a Türelmi Rendelet után. Felszentelése 1788. október 19-én volt. Épült Szuhai István és Steller József lelkészek szolgálata idején.

1808 - A templom leégett a haranglábbal és a harangokkal együtt. A következő évben újjáépül.

1816 - Pély Nagy András alapítványa.

1824 - Torony épül.

1839 - Az első orgona elkészül. Az orgona készítője Sax János Komárom.

1854 - Új iskola épült egy bérházzal és bolttal.

1869 - Óra kerül a toronyba.

1877 - A paplakra emeletet építenek. A Kapuköz és a Galamb utca sarkán állt ez az épület. A gyülekezet lélekszáma 1116 fő.

1907 - A képezde régi épületének a megvétele az iskola áthelyezése végett.

1908 - A Kálvin udvar építése. Tervező Czibulka Rezső építész.

Protestáns Otthon, Bethlen Katalin Nőegylet, Ifjúsági Egylet működik a gyülekezetben. Birtha József lelkész „Hermes“ néven nyomdát alapít. Kiadja a „Lévai Őrálló“ hetilapot.A régi orgonát eladják, helyébe újat vesznek /Országh Sándor Budapest.

1912. június 17-18. Léván tartja közgyűlését a Dunántúli Egyházkerület.

1923. február 22. - Két új harang felszentelése. Szlezák László Budapest. A korábbi harangokat (1916) hadi célra beszolgáltatták.

1923. június 17-23. Törvényhozó Zsinat Léván.

1930 - Rieger (Budapest) orgona kerül a templomba. Az Országh féle orgona (1910) nem vált be. Ma is ez a hangszer kiséri a gyülekezetet. Felújítva 1998-ban.

1932-1933 - A templom melletti parókia megvásárlása, a régi parókia eladása.

1943 - A kisharang hadi célokra beszolgáltatva.

1945 - után az iskolaépület, a Kálvin udvar a temető és a földek elvétele.

1945-1948 - A csehországi deportáció és a magyarországi kitelepítés.

1952.augusztus 21. - Alkotmányozó Zsinat Léván.

1977 - A templom melletti parókia szanálása.

1988 - A jelenlegi parókia épületének a megvétele.

1991 - A gyülekezet visszakapja ingatlanjait. 1995-ben a temetőjét és legkésőbb az iskolaépületet. A temetőnkben közel 2000 sír található.

2000-2001 - Az Egyházi Gimnázium alapítása és az első évfolyamának beindítása.

2008- Harangvétel (Gombos Miklós Őrbottyán) és új toronyóra vétele.

 

A gyülekezet legnevesebb személyiségei:

CZEGLÉDI PÉTER 1671-1688     Jelmondata: „Per spinas ad rosas.“

1641 – 1688 Léva

Sárospatakon tanult. Komáromban tanított. Gályarabságra ítéltetett 1674-ben. 1676. február 12-én szabadult. Zürichben talált menedékre. Több verset is írt. Édesapja Czeglédi István kassai lelkész akit szintén Pozsonyba idéztek. Édesapja útban Pozsony felé 1671-ben meghalt. Czeglédi Péter utóda Léván Rimaszombati Kis István (1688-1701) lett, aki szintén gályarabságot szenvedett.

 

BIRTHA JÓZSEF 1903-1919

1877 ŐR         1942 Debrecen

1895-1999           Debrecen, Uttrecht - teológia

1901-1902 Kolozsvár – vallástanár

1902-1903 Őr, Rohod - segédlelkész

1903-1919 Léva

1920-1922 Nemzetgyűlési képviselő: Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja – Nyírbátor körzetben. Kormánybiztos

1927-1942 Apagy – lelkész

Megjelent írásai és néhány adat az életéről:

Háborús beszédek és imák: Tisztajövedelem a háborúban megvakult katonák javára fordíttatik. 1915 Hermes Léva

Őrangyal: Imakönyv katonák és itthonmaradottak számára az 1914-1915 évi háború alkalmából.

Tanulmány az egykerendszerről.

Tanulmány a hollandiában tanuló református teológusokról.

Léván létrehozta a HERMES nyomdát.12 éven át szerkesztette a LÉVAI ŐRÁLLÓ című közéleti és irodalmi hetilapot.

Az ő idejében épült a Kálvin udvar (1908) és lett megvásárolva a jelenlegi gimnázium épülete (1907). A cseh hatóság elől saját és családja életét mentve hagyta el az országot.

 

Dr. KERSÉK JÁNOS 1903-1927

1869-1927 Léva

ügyvéd, publicista, költő, író. A Lévai Református Egyházközség főgondnoka, A Bars hetilap főszerkesztője.

 

ANTAL GYULA 1925-1938

1896 Alsószecse - 1938 Léva

1932-1938-ig Léva város bírája.

1932-ben az ő idejében vásárolta az egyházközség a templom melletti épületet. Ez az épület volt a gyülekezet parókiája 1977-ig. Ekkor, kényszerítve a hatalom által, az egyházközség eladta az épületet az államnak. Temetésén részt vett az akkori szlovákiai magyar egyházi és politikai élet szine java.

 

CZEGLÉDY PÁL 1938-1961

1887-1978 Budapest

A Barsi Egyházmegye esperese. Megírta a Lévai reformátusok három templomának a történetét. (1963)

Kitűnő egyházjogász és nagyszerű ember. Az ő nevéhez fűződik az 1952-ben megalkotott egyházi törvények előkészítése és kidolgozása.

 

SZABÓ ANTAL 1961-1971

1915-2004 Pozsony a Barsi Egyházmegye esperese, majd az Egyetemes Egyház püspökhelyettese.

 

A rendszerváltás után

-         1991- Az új alkotmány elfogadása.

-         A Felvidéken élő reformátusok száma kb. 110 ezerre tehető (2001-es népszámlálási adat)

-         Az egyházfenntartók száma kb. ennek a fele csupán.

-         Jelenleg 9 egyházmegyét tartunk számon. Ebből 2 szlovák anyanyelvű.

-         Egyházunkban öt alapiskola, két gimnázium és egy óvoda működik.

-         1994-től működik a Komáromi Teológia.

-         Egyházunk püspöke Ft.Fazekas László komáromi lelkész, főgondnoka Fekete Vince.

-         A Barsi Egyházmegye esperese Nt. Kiss Pál nagysallai lelkész., főgondnoka Tóth András.

-         A Barsi Egyházmegyének 35 anyaegyháza van.

-         A kitelepítésnek köszönhetően az egyházmegyében élő reformátusok száma: 5000 fő.

-         Megyénk területén 3 református intézmény működik. A kétyi alapiskola és óvoda, valamint Léván az egyházi gimnázium.

Forr: http://www.refleva.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=58